Møllevangen får arbejdsmiljøpris

Møllevangen i Agerskov hædres for at have sat det gode arbejdsmiljø på dagsordenen med flotte resultater til følge

Personalet på plejecentret Møllevangen i Agerskov fik sig lidt af en overraskelse tirsdag eftermiddag. En af de gode overraskelser.

Uden at have meldt sin ankomst i forvejen mødte borgmester Laurids Rudebeck op for at overbringe en nyhed: Tønder Kommunes nye arbejdsmiljøpris går i år til Møllevangen. Som det synlige bevis på den fornemme anerkendelse medbragte borgmesteren diplom, en check på 10.000 kr. og en stor buket blomster.

Møllevangen får prisen, fordi medarbejdere og ledelse er meget bevidste om betydningen af et godt arbejdsmiljø. I fællesskab har de udviklet og implementeret dialogværktøjet prioriteringstrappen som et godt redskab til at tilrettelægge og prioritere opgaver i en travl hverdag med mange krav og udfordringer.

Med prioriteringstrappen drøfter og aftaler personalet, hvilke kerneopgaver, der altid skal løses, og hvilke det helt legalt kan være nødvendigt at nedprioritere eller udsætte en dag, hvor der er f.eks. er meget sygdom eller anden form for fravær.

Dermed er der hele tiden klare forventninger til hinanden og en fælles forståelse, som er med til at skabe balance mellem krav og ressourcer. Det giver både tillid og tryghed i hverdagen, og det minimerer risikoen for stress og dårlig samvittighed. Initiativet er med andre ord med til at skabe trivsel og et godt arbejdsmiljø.

"Medarbejdere og ledelse på Møllevangen er bevidste om værdien af et godt arbejdsmiljø. Når vi trives på jobbet, leverer vi også en god ydelse. Er godt arbejdsmiljø har derfor i høj grad afsmittende virkning på dem, vi er i sat i verden for at betjene, nemlig borgerne. Det har I for øje på en god og positiv måde. Derfor er der al mulig grund til at anerkende og synliggøre jeres flotte indsats", sagde borgmester Laurids Rudebeck ved prisoverrækkelsen.
Dialogværktøjet prioriteringstrappen blev introduceret på et personalemøde på Møllevangen i februar 2011 og efterfølgende implementeret. Der er stort ejerskab til redskabet. Det skaber et fælles sprog og synliggør og legaliserer en metode til at opnå balance mellem krav og ressourcer. Derfor er det en god hjælp i travl hverdag. Arbejdstilsynet har udtrykt sin anerkendelse af metoden.

Det er første gang, Tønder Kommunes risiko- og arbejdsmiljøpris er uddelt. Prisen vil fremover blive uddelt én gang om året.